Dây đeo thẻ đẹp DAKETNOI

Dây đeo thẻ đẹp DAKETNOI

Công  ty  sản  xuất dây đeo thẻ  theo yêu cầu  riêng  biệt.

dây đeo thẻ  satin in không hạn  chế màu
dây đeo thẻ satin in không hạn chế màu

Dây đeo thẻ đẹp DAKETNOI

Công  ty  sản  xuất dây đeo thẻ  theo yêu cầu  riêng  biệt.