DÂY ĐEO THẺ NYLON MÀU XANH DƯƠNG IN CAO SU NỔI

DÂY ĐEO THẺ NYLON MÀU XANH DƯƠNG IN CAO SU NỔI

Dây đeo thẻ nylon xanh dương in cao su nổi
Dây đeo thẻ nylon xanh dương in cao su nổi

DÂY ĐEO THẺ NYLON MÀU XANH DƯƠNG IN CAO SU NỔI

 

DÂY ĐEO THẺ NYLON MÀU XANH DƯƠNG IN CAO SU NỔI